Hem
  Minnesvärt

  Säljes
 - Kaniner

 Kaniner
 - Hanar
 - Honor

  - Skötselråd
  - Rasstandard

  Om oss
  Länkar

  Gästbok

Rasstandard - Lejonhuvad kanin

Texten är hämtad ur Nordiska kaninstandard (2011) för Lejonhuvad kanin.

Viktskala

Allmänna bestämmelser sidan 32.

Ungdjur

För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5 p.

Ålder i månader   Idealvikt i kg
4-5 månader 1,10-1,30 kg
5-7 månader 1,31-1,70 kg
max vikt 1,90 kg

 
Vuxen  
-1,10 kg 0 poäng
1,11-1,30 kg 4 poäng
1,31-1,70 kg 5 poäng
1,71-1,90 kg 4 poäng
1,91 och högre 0 poäng

Poängskala

Vikt 5
Rasprägel och presentation 10
Kroppsform 20
Pälsens täthet 10
Pälsens kvalitet 10
Man 20
Färg och teckning 20
Kondition och vård 5
Summa poäng 100

Rasprägel och presentation

Allmänna bestämmelser sidan 33.

Öron

Öronen bäres öppna, styvt rättuppstående i V-form, är jämnt behårade med väl avrundad överkant. Öronlängden skall harmoniera med kroppsstorleken. Idealet är 6,5-7,5 cm.

Huvud

Huvudets storlek skall hos såväl hanar som honor harmonisera med kroppsstorleken. Hanens huvud är kraftigt med bred panna och nos. Käkarna är fylliga och nosprofilen lätt böjd. Honans huvud är smalare än hanens.

Hals

Kort, huvudet sitter tätt an på kroppen.

Hakpåse

Hanar får ej ha hakpåse. Honor bör inte ha hakpåse. Vid bedömning av hakpåse skall djuren sitta i upprätt ställning.

Vanliga fel som medför poängavdrag

Mindre avvikelser från rasprägeln, idealtypen. Smalt huvuvd och panna hos hanar och grovt huvud hos honor, spetsig nos och ojämn nosprofil. Huvud och öron som ej harmoniserar i storlek med kroppsstorleken. Tunna öron, dåligt avrundning, felaktig öronställning eller böjda öronspetsar. Antydan till hakpåse hos honor. Dålig presentation.

Diskvalificerande fel

Stora avvikelser från rasprägeln. Svaga (svajande) öron. Kraftiga hudveck på bröstet eller benen. Hakpåse. Öron längre än 8 cm.

Kroppsform

Allmänna bestämmelser sidan 38.

Bröst

Brett och fast.
 

Rygg

Bred med god muskelsansättning.

Rygglinje

Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag båge (konvex). Därifrån i en jämn båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten.

Ben

Kraftiga och raka som åtskilda bär upp kroppen fritt från underlaget. Skulderbladen sitter tätt intill kroppen. Kaninen skall stå på tassen. Bakbenen kraftiga och skall bäras parallellt med kroppen.

Lår

Muskulösa utan framträdande ben och med insidorna tätt intill kroppen.

Svans

Skall vara välutvecklad, rikt behårad och bäras an mot bakkroppen.

Vanliga fel som medför poängavdrag

Mindre avvikelser från idealstorleken. Smalt bröst. Långsträckt kropp. Rygglinje som avviker från idealet. Framträdande skulderblad, långa framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med kroppen. Utåtvinklade bakben. Något sned svans.

Diskvalificerande fel

Total avvikelse från de förskrivna propotionerna. Spetsig rygg, starkt genomtramp/björntramp på frambenen. O- eller X-ben. Svansen skev i svansroten, bruten eller krokig. Mycket kort, svagt utvecklad svans.

Päls

Allmänna bestämmelser sidan 46.

Lejonman och bröst

Manen består av tjock, tät, minst 5 cm lång päls, på kinderna, i pannen, uppe på och utmed var sida om huvudet, i nacken som ett V ut på skuldran, samt under hakan ned på bröstet. Den långa pälsen ska bilda en oavbruten krans runt huvudet och fortsätta ner över bröstet. 
Päls med något ulligare struktur och längd än normalhår löper som en linje utefter nedre delen av sidorna mor svansen samt på buken mot jumsken. Hos ungdjur kan denna längre päls bilda en "kjol" vilket inte är önskvärt på vuxna djur.
Nosen, nosryggen, öronen, ryggen, sidorna, låren, bakpartiet och svansen är normalhårade. Men pälsen är mjukare och faller inte tillbaka med samma spänst som hos en normalhårig kanin.

Vanliga fel som medför poängavdrag

Vuxna djur med långt hår inom de partier där de skall vara normalhårade. Avbrott med kort hår i de långhåriga partierna. Om pälsen i de långhåriga partierna till största delen är kortare än 5 cm.

Diskvalificerande fel

Lejonmanen saknas. Om kaninen har övervägande långhår över hela kroppen. Örontofsar. Samtliga långhårsområden har en hårlängd mindre än 4 cm.

Färg

Allmänna bestämmelser sidan 54.

Rasen är godkänd i envar i denna standard beskriven pälsfärg. Dessutom vit rödögd (albino) och vit blåögd.

Ögonfärg: enligt respektive pälsfärg.      
Klofärg: enligt respektive pälsfärg.

Teckningar

Allmänna bestämmelser sidan 74.

Rasen är godkänd i samtliga i standarden godkända teckningar.

Kondition, vård och sundhet

Allmänna bestämmelser sidan 46.

 
Copyrights by Marianne Jargéus & Sanna Snaula Storm